top of page

הדרכת הורים

הדרכת הורים.jpg

מתי כדאי לפנות להדרכת הורים 

כמעט לכל הורה קיימות התלבטויות לגבי חינוך הילדים, ותהיות לגבי דרכי ההתייחסות לסוגיות שונות בחייהם. 

      בעבר דרכי ההתנהלות בין הורים לילדים היו ברורות, ונשענו על מסורות מדור לדור שהיו מקובלות בחברה. סגנון ההורות היה סמכותני ולרוב נוקשה, והילדים נהגו לציית למבוגרים ולכבד אותם, לעיתים רבות ללא השארת מקום לרצונותיו ושאיפותיו של הילד.

כיום הורים רבים אינם מעוניינים בסמכות המבוססת על ציות ופחד.    

      בשנות השישים והשבעים של המאה הקודמת שלטו בכיפה רעיונות אחרים לחינוך ולהתנהלות במשפחה. הגישה הייתה מתירנית, דגלה בויתור על השימוש בסמכות,  ובחרה  באהבה, תמיכה, הבנה, ועידוד כדרכי הפעולה המקובלות היחידות. אולם התברר כי גישה זו לא עזרה לגדל ילדים יותר שלמים עם עצמם ובטוחים בעצמם, אלא להיפך. התברר כי הילדים שגדלו כך סבלו מדימוי עצמי נמוך, והתקשו בבניית "עמוד שידרה" של יכולת התמודדות עם דרישות החיים, ועם קשיים ותסכולים.  מחקרים רבים אף  הראו כי ילדים הגדלים בגישה זו סובלים יותר מנטייה לאלימות, ומדימוי נמוך. 

כיום, רובם המוחלט של אנשי החינוך והטיפול מסכימים כי שתי הגישות שציינתי אינן מתאימות לדרך בה אנו רוצים לגדל את ילדינו במאה ה21. 

אנשים שואלים האם ומתי כדאי לפנות להדרכת הורים ו/או לטיפול משפחתי. למתלבטים ותוהים מוצע הקטע הבא:

 

הגישה הנהוגה כיום בקרב אנשי מקצוע העוסקים בהדרכת הורים היא לסייע  להורים למצוא את האיזון באופן הפעלת הסמכות ההורית: להיות בו-זמנית קשובים לצרכי הילד ורצונותיו, בד בבד עם שימור סמכות הורית. לסייע להורים לקבוע גבולות ודרישות ולאפשר לילד צמיחה תוך התמודדות עם אתגרים ומשימות החיים השונות.

 

הסיבות הנפוצות ביותר בפנייה להדרכה (ו/או טיפול) הן כאשר הורים מתקשים, מתלבטים, או לא מצליחים להסכים ביניהם לגבי הטיפול בסוגיות הבאות:

 

o    גמילה (בקבוק, מוצץ, חיתולים ועוד)

o    קשיי שינה (הרדמות, התעוררות)

o    משמעת וגבולות 

o    התמודדות עם קשיים ספציפיים של ילדים כגון: פחדים, עצבנות-יתר, בישנות, ועוד

o    מריבות בין אחים

o    גילויי אלימות 

מי צריך להשתתף בהדרכת הורים או בטיפול המשפחתי?

 

הן בהדרכת הורים והן בטיפול המשפחתי נהוג כי המדריך/ המטפל יפגוש את ההורים.

בהדרכת הורים לעיתים יציע המדריך להיפגש עם אחד מהילדים במשפחה. בטיפול המשפחתי שיתוף הילדים ואנשים נוספים במעגל המשפחתי נפוצים יותר אך כמובן שגם במקרה זה  הזמנת הילדים תבוצע לאחר התייעצות ועל פי החלטת ההורים.

עדיף שההדרכה/ הטיפול יתבצעו בהשתתפות שני ההורים. לעיתים יתקיימו ההדרכה או הטיפול המשפחתי אף בהשתתפות הורה אחד. מניסיוננו, לטיפול כזה יש פעמים רבות השפעה משמעותית על המשפחה כולה, וזאת כאשר בעזרת שינוי של משתתף אחד במשפחה אנו משפיעים על מעגלי התגובה של שאר חברי המשפחה.

 

הדרכת הורים וטיפול משפחתי במכון "ראות"

העבודה במכון נעשית בצוות.

המדריך או המטפל העובד ישירות עם ההורים והמשפחה, נעזר בנקודת מבט רחבה של אנשי הצוות.

בנושאים הקשורים בהתמודדות עם ילדים יש לדבר חשיבות מיוחדת, כיוון שבמורכבות של ההורות כיום אין "פתרון בית ספר" אחד ופשוט, וריבוי נקודות ההסתכלות מסייע במציאת דרך ההתמודדות האופטימלית.

 

bottom of page